برچسب: پارکینگ پروانه

از پاساژ پروانه تا عکس‌های فرق وسطِ دهه ٣٠ خورشیدی – تور ارزان قیمت 0

از پاساژ پروانه تا عکس‌های فرق وسطِ دهه ٣٠ خورشیدی – تور ارزان قیمت

روزنامه شهروند – نسیم خلیلی: مردی میان‌سال در قلب تهران، در پارکینگ ساختمان بلندمرتبه سیمان‌اندود و کهن‌سال بساط گسترانیده؛ همان ساختمانی که امروز پروانه نام گرفته است