تور سفری ارزان، تور ارزان قیمت Blog

مقایسه هزینه عوارض خروج از کشور در ایران و بقیه کشورها – تور ارزان قیمت 0

مقایسه هزینه عوارض خروج از کشور در ایران و بقیه کشورها – تور ارزان قیمت

روزنامه هفت صبح – علی هادی زاده: اگر لایحه عوارض خروج از کشور تصویب شود رسما تبدیل به کشوری می شویم که بیشترین میزان عوارض مسافرتی به نسبت میانگین حقوق را دریافت می کند