تور سفری ارزان، تور ارزان قیمت Blog

اسرار کویر لوت، داغ ترین نقطه زمین – تور ارزان قیمت 0

اسرار کویر لوت، داغ ترین نقطه زمین – تور ارزان قیمت

مجله همشهری دانستنیها – ترجمه سعید علی اکبر رضوی: در نوامبر ۲۰۱۶ (آبان ۱۳۹۵)، کاروانی متشکل از ۱۰ محقق با پنج خوردوی مجهز شاسی بلند که راهنمایان، دوربین ها، تجهیزات و صدها لیتر آب...