دسته: ایران گردی

سفری به بندرعباس – تور ارزان قیمت 0

سفری به بندرعباس – تور ارزان قیمت

هفته نامه همشهری شش و هفت – مرتضی قدیمی: اگر از این جمله تکراری که همه جای ایران دیدنی است، بگذریم، برخی از شهرها آنقدر ویژگی‌های جالب توجهی دارند که واقعا متمایز از دیگر...

اینجا «ونیز»ِ ایران است – تور ارزان قیمت 0

اینجا «ونیز»ِ ایران است – تور ارزان قیمت

خبرگزاری ایسنا – سمیه ایمانیان: «خرمشهر» از نام‌هایی است که با یادآوری‌اش، بیش از هرچیز به یاد اتفاق خاص درباره‌اش می‌افتیم،‌ خاطره‌ «هشت سال دفاع مقدس»، فارغ از این که این شهر تاریخی تا...